Strona główna Mapa strony Zadzwoń do nas: 12 61 44 760
Systemy dla Domów Maklerskich Previous page Next page

Oferowany przez nas System Odbioru i Dystrybucji Notowań Giełdowych SONG jest najbardziej zaawansowanym w Polsce oprogramowaniem frontendowym dla domów maklerskich.

W ramach systemu dostarczamy kompletny zestaw produktów, zaspakajających potrzeby nawet najbardziej wymagających i zaawansowanych klientów:

  • oprogramowanie do odbioru i dystrybucji notowań na PC
  • oprogramowanie na telefony komórkowe
  • oprogramowanie na smartfony
  • oprogramowanie na tablety
  • oprogramowanie administracyjne
  • oprogramowanie serwerowe

Kompletny zestaw aplikacji może być wdrożony w obrębie infrastruktury teleinformatycznej domu maklerskiego lub w modelu SaaS, w którym Statica udostępnia gotową usługę, niewymagającą absolutnie żadnych prac wdrożeniowych po stronie brokera.

Od momentu rozpoczęcia oferowania produktu, stale zwiększa się liczba jego licencjobiorców i w chwili obecnej obejmuje już dziesięć domów maklerskich.

System SONG oprócz oczywistych zalet funkcjonalnych, posiada też takie cehy jak: bezwzględnie największa szybkość i jakość dostarczanych do użytkownika końcowego notowań, łatwa administracja, zcentralizowany system zarządzania uprawnieniami, wspólny protokół aplikacyjny dla wszystkich aplikacji klienckich.

Nie bez znaczenia dla potencjalnych licencjobiorców pozostaje fakt, że SONG jest zintegrowany z najpopularniejszymi systemami back i middleoffice’owymi w Polsce: Promak i Sidoma. Dzięki temu, użytkownicy naszych aplikacji mają możliwość składania zleceń oraz korzystają z zalet wspólnego systemu autentykacji użytkownika co jest istotne, gdyż dom maklerski nie musi w takim przypadku ponosić podwójnych opłat na rzecz GPW w sytuacji gdy udostępnia klientowi notowania przez nasz system oraz jednocześnie przez system główny domu maklerskiego.