Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
bossaStatica4
bossaStatica4 to Notowania 4 MAX w wersji dedykowanej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ
Zawartość

Styl jest zestawem parametrów odpowiadających za wygląd aplikacji i jej poszczególnych elementów (okien, serii danych, formacji).

Program dostarczany jest z kilkunastoma wbudowanymi stylami, które są od siebie całkowicie niezależne. Oznacza to, że w praktyce użytkownik programu Notowania 4 ma do dyspozycji kilkanaście zestawów kompletnych ustawień programu, pomiędzy którymi w każdej chwili może się przełączać, wpływając w ten sposób na jego wygląd.

Parametry wyświetlania poszczególnych elementów programu, zapisane w stylu, są jednocześnie domyślnymi parametrami wyświetlania wszystkich nowych obiektów w programie.

Na zakładce "Narzędzia główne" wybierz polecenie "Styl" i wybierz jeden z wielu predefiniowanych stylów aplikacji.

Prawdopodobnie zmodyfikowałeś parametry tego okna. Zmiana stylu aplikacji wpływa wyłącznie na te parametry wyświetlania okna, które mają ustawione wartości domyślne. Parametry "ręcznie" przez ciebie zmodyfikowane nie będą przyjmowały wartości zapisanych w stylu.

Aby przywrócić wszystkie parametry okna do jego wartości domyślnych, wynikających ze stylu aplikacji,użyj przycisku „Przywróć” w panelu „Więcej opcji” okna, które posiada zmodyfikowane parametry.

Okna o bardziej złożonej budowie (posiadające opcje wyświetlania na więcej niż jednej zakładce wstążki) mogą umożliwiać „hurtowe” przywrócenie parametrów zmienionych na wszystkich zakładkach, co jest możliwe za pomocą przycisku „Przywróć wszystko”.

Każde okno czy inny obiekt programu (formacja, seria danych) jest wyświetlany w oparciu o parametry nadane temu obiektowi. Domyślne wartości tych parametrów pochodzą z bieżącego stylu aplikacji.

Przykładowymi parametrami wyświetlania są: kolor tła, wielkość czcionki, grubość linii siatki, itd.

Parametr obiektu (w tym okien) możesz zmienić na zakładce kontekstowej tego obiektu w grupie „Opcje wyświetlania”.

Najczęściej używane parametry znajdują się bezpośrednio na wstążce, natomiast pozostałe w panelu „Więcej opcji”.

Ekrany

Pulpity znane z Notowań 3MAX zastąpione zostały ekranami, których możesz otwierać nieograniczoną ilość.

Aby otworzyć nowy ekran wciśnij zakładkę nowego ekranu.

Aby przenieść okno na inny ekran, kliknij go tak aby go aktywować, a następnie na zakładce wstążki "Narzędzia główne" rozwiń polecenie "Przenieś na…" gdzie możesz wskazać ekran docelowy.

Alternatywnie, możesz użyć odpowiedniego polecenia menu podręcznego tego okna.

Wykresy

Aby otworzyć nowe okno, kliknij w odpowiednią ikonę na zakładce "Narzędzia główne".

Po kliknięciu w obrębie okna wykresu, interwał oraz jego krotność możesz zmienić na zakładce kontekstowej "Wykres".

Aby zmienić typ wykresu, kliknij w oknie wykresu serię danych, której typ chcesz zmienić (zwykle kurs). Następnie na zakładce kontekstowej wstążki odpowiadającej klikniętej serii danych zmień typ wykresu.

Aby zmienić kolor linii wykresu (np. ceny), kliknij ją, a następnie wybierz polecenie "Kolor linii" z jej zakładki kontekstowej.

Aby przenieść panel w obrębie wykresu, "chwyć" go za punkt przeciągania.

Następnie zmodyfikuj jego położenie wykorzystując nawigator pozycji (wymaga to odrobiny wprawy…).

Panele możesz ustawiać nie tylko pod sobą, ale również obok siebie.

Tak. Wskaźniki, jak również wszystkie serie danych możesz przeciągać pomiędzy panelami, "chwytając" je myszą i używając techniki Drag&Drop.

Prawdopodobnie dwie serie o rozłącznych zakresach wartości zostały podpięte do tej samej osi wartości.

Aby odpiąć serię od osi wartości, kliknij przycisk "Na osi" na zakładce kontekstowej tej serii…

… lub na zakładce „Oś wartości” sprawdź które serie są do niej podpięte.

Aby przywrócić usunięty z wykresu wolumen (LOP, cenę, …) skorzystaj z kosza na zakładce "Wykres".

Wyniki pomiarów linijki prezentowane są w Inspektorze Danych.

Inspektor Danych pojawia się automatycznie po wejściu wskaźnika myszy w pole wykresu. Znika po opuszczeniu pola wykresu przez wskaźnik myszy.

Jeśli Inspektor nie pojawia się, oznacza to, że został zamknięty. Należy go włączyć poleceniem "Inspektor" na zakładce "Narzędzia główne".

Tabele

Z zakładki "Instrument" tabeli wybierz polecenie "Zarządzaj". W oknie, które się pojawi określasz, które instrumenty mają znaleźć się w tabeli. Alternatywnie możesz użyć odpowiedniego polecenia menu podręcznego tabeli.

Aby błyskawicznie dodać instrument do tabeli, wciśnij na klawiaturze klawisz "Insert". W pozycji wskazywanej wskaźnikiem myszy, pojawi się "Skróter".

Wpisz w nim całość lub część nazwy lub skrótu instrumentu i zaakceptuj wybór klawiszem Enter.

Jeśli nie wiesz dokładnie jak brzmi nazwa waloru lub chcesz skrócić proces wpisywania a podpowiadana nazwa nie jest tą, której oczekujesz, wciśnij strzałkę w dół na klawiaturze. Spowoduje to rozwinięcie pełnej listy instrumentów posiadających w swojej nazwie wpisany ciąg znaków.

Aby zmienić pozycję instrumentu na dokładnie taką jaką sobie życzysz (a nie wynikającą z kolejności sortowania) kliknij instrument w tabeli, przejdź na zakładkę kontekstową „Instrument”, a następnie przenieś go w wybrane miejsce, używając w tym celu przycisków z grupy "Pozycja".

"Przypięty" instrument oznaczany jest dodatkowo znakiem pineski.

Użyj pierwszego polecenia zakładki kontekstowej tabeli, które umożliwi ci wprowadzenie nowej nazwy.

Aby umieścić lub zmienić typ prezentowanej informacji w wybranej komórce tabeli, przejdź na jej zakładkę "Tabela" i wybierz polecenie „Dostosuj”.

Z okna „Dostosuj” przeciągaj typy pól na wybrane komórki tabeli lub klikaj je aby ustawić typ pola w komórce pod kursorem.

Przejdź na zakładkę "Tabela" i wciskaj przycisk „Powiększ czcionkę” aż do uzyskania satysfakcjonującego cię rezultatu.

Aby wykorzystać stworzoną tabelę jako szablon do tworzenia nowych tabel, zapisz wybraną tabelę na dysku (Ctrl+S).

Następnie otwórz Opcje programu.

W polu "Szablon tabeli" grupy „Tabela” wskaż zapisaną wcześniej tabelę i zamknij ustawienia programu.

Od tej chwili każdorazowe użycie przycisku "Tabela" na zakładce "Narzędzia główne" wstążki spowoduje otwarcie zdefiniowanej wcześniej tabeli.

Uwaga! Odtwarzany będzie jedynie układ kolumn, pól i ich kolorystyka a nie zawartość czyli instrumenty znajdujące się w tabeli.

Pozostałe narzędzia

Aby umieścić instrument w dowolnym oknie, skorzystaj z narzędzia "Skrótera" (klawisz Insert) lub przeciągnij go z innego okna (np. z Tabeli notowań, Wykresu lub nawet okna Statystyki sesji).

Aby zdefiniować warunek alertu, przeciągnij instrument (z tabeli, statystyki sesji lub dowolnego innego okna) na lewą część warunku w alercie.

Następnie w prawej części warunku umieść inną serię danych lub wpisz wartość.

Warunek alertu może być definiowany przez:

  • wartość wpisaną ręcznie
  • serię danych (cenę, wolumen, LOP, wskaźnik analizy technicznej)
  • pole Tabeli notowań
  • pole Informacji szczegółowych
  • pole Ofert
  • pozycję podsumowania Statystyki sesji (należy przeciągać odpowiednią część wykresu podsumowującego).

Przykładowy warunek poniżej zostanie spełniony gdy Wig20 znajdzie się ponad swoją średnią a jednocześnie liczba spółek rosnących na sesji będzie większa od dwustu.