Kurs multimedialny obsługi programu
bossaStatica4
bossaStatica4 to Notowania 4 MAX w wersji dedykowanej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ.


1.
Konfiguracja i nawiązanie połączenia.

2.
Przegląd narzędzi dostępnych w programie.

3.
Tabele - dodawanie i usuwanie instrumentów.

4.
Tabele - podstawowe operacje.

5.
Tabele - wyszukiwanie, sortowanie i przypinanie instrumentów.

6.
Konfigurowanie układu tabel.

7.
Wykresy - podstawy.

8.
Wykresy - podmiana i dodawanie instrumentow, oś procentowa.

9.
Wykresy - powiększanie i manipulowanie wykresem.

10.
Wykresy - wskaźniki analizy technicznej.

11.
Wykresy - formacje analizy technicznej.

12.
Wykresy - panele, organizacja okna.

13.
Wykresy - kolorystyka i opcje wyświetlania.

14.
Pełny arkusz zleceń.

15.
Wiązanie okien z tabelami.

16.
Ekrany.

17.
Pulpity.

18.
Zapisywanie okien.

19.
Alerty.

20.
Style programu.

21.
Indywidualne ustawienia okien.

22.
Szablony okien.